ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmete töötlemine ja otseturustus

Crassula Group OÜ töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

Me töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie tellitud kauba kätte toimetamiseks.

Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

Meie firma töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili ja arve koostamiseks ka teie soovil Teie ettevõtte nime ja aadressi.

E-pood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks, on Teil alati õigus nendest loobuda.

Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Teil õigus saata meile e-kiri  shop@developmentproducts.com või helistada numbril + 372 5157 658, +372 5646 4265