Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41 alusel
Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud
LEPINGUST TAGANEMISE AVALDUS
(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)
— Kellele: on Crassula Group OÜ (registrikood 12996246), asukohaga Põhja 15-2, Kuressaare 93811, shop@developmentproducts.com , mobl. + 372 5157 658, +372 5646 4265